Oslo Bygdøy

Czasem słońce, czasem deszcz, a do tego tęcza – tak wyglądał ten cudowny lipcowy dzień w Oslo, podczas którego Anniken i Christian powiedzieli sobie „tak”. Piękna, eteryczna Panna Młoda, delikatne gesty, miłość, emocje, wzruszenia a do tego eleganckie, bogate we wrażenia estetyczne wnętrza – czego fotograf ślubny może chcieć więcej? Stylowy ślub Anniken i Christiana odbył się w Muzeum Vigalenda, mieszczącym się przy unikatowym parku. Park ten został zaprojektowany przez słynnego rzeźbiarza, Gustava Vigelanda, ucznia Rodina, który czerpiąc z klasycyzmu, wypracował swój własny, niepowtarzalny styl. Projekt parku zachwyca nie tylko pięknem i energią, którymi epatują rzeźby, ale również wielkością i rozmachem – ponad 200 rzeźb zostało tu umieszczonych, by w mistrzowski sposób przedstawić emocje związane z etapami życia człowieka. Jest tu miejsce na radość narodzin, miłość i wieczność. Park Vigelanda to największy na świecie zbiór prac jednego artysty pod gołym niebem. Miejsce to było wspaniałym otoczeniem dla ślubu. Stąd Państwo Młodzi i ich goście udali się na przyjęcie do uroczej restauracji, z której rozpościerały się niezapomniane widoki na zatokę.

There is sometimes the sun, sometimes the rain, and the rainbow – that was the wonderful July day in Oslo, where Anniken and Christian had said „I do”. Beautiful, ethereal bride, gentle gestures, love, emotions, moving moments, and elegant, rich aesthetic impression of the interior – what does wedding photographer may want more?

The stylish wedding of Anniken and Christian took place at the Vigeland Museum, located in a unique park. This park was designed by the famous sculptor, Gustav Vigeland, Rodin’s student, who inspiring himself by classicism, has developed his own unique style. The design of the park does impress not only with the beauty and energy of the sculptures, but also with the size and breadth – more than 200 sculptures are placed here in a masterful way to present the emotions connected with the stages of human life.

There is a place for joy of birth, love and eternity. Park Vigeland is the world’s largest collection of works of one artist in the open air. This place was a wonderful setting for a wedding. From here, the newlyweds and their guests went to a charming restaurant, from which the unforgettable views of the bay unfolded.